Napodobeniny hlavních módních značek

Oblečení značek XXX, Txxxx Hxxxxxx, XXXX xxxxh xxxxxx nebo XXX, které denně vidíme

v obchodech, není pravé. Trh je zaplaven napodobeninami značkového zboží, ale je těžké ho nalézt

v obchodech. Někteří z hlavních prodejců ve snaze nabídnout nám nižší a nejlepší ceny, nabízejí

napodobeniny pravého zboží.

Záplava napodobenin značkové módy

Řada našich oblíbených obchodů ani netuší, že prodává napodobeniny. Obsluha prodejen to neví, ale

jejich nákupčí jsou si toho moc dobře vědomi. Některé napodobeniny tohoto značkového oblečení

jsou tak dobré, že ani maloobchodní prodejci často nejsou schopní zjistit rozdíl. Podle některých

obchodních analytiků je až 90 % značkového zboží v prodejnách GXXX napodobeninami. Vytváří se

tak problém pro maloobchodní prodejce a zákazníky a značky se okrádají o tržby.

Maloobchodní prodejci vědí, že jejích značkové zboží jsou napodobeniny

Někteří prodejci značkového zboží jako GXXX a Lxxxxxx Pxxxx nevědomky prodávají napodobeniny

značkového oblečení. Ale také vědí, že ostatní to ochotně dělají také. Proč tomu tak je?

V čínském Šen-čenu jsou jedny z hlavních čínských trhů výrobců napodobenin oblečení. Nákupčí

navštěvují tyto trhy a mohou se přesvědčit, že zboží není pouhou dobrou napodobeninou, ale v řadě

případů se jedná o kvalitnější výrobky, než je originál, a to za cenu od 10 amerických dolarů za kus.

Protože vědí, že spotřebitelé nejsou schopní zjistit rozdíl, plní své sklady těmito velmi kvalitními

napodobeninami značkového zboží. Toto laciné zboží se prodává jako pravé se ziskem přes 1000 %.

Módní značky: oběti vlastního úspěchu?

Lidé chtějí kupovat značkové oblečení. Lidé si připlatí za dobrý vzhled a dobrý pocit, že na to mají.

Mimoto v této hospodářsky obtížné době lidé chtějí levnější oblečení, stále však požadují kvalitu. Trh

s napodobeninami oblečení je ukázkou rozdílu mezi tím, co lidé požadují, a za co jsou připravení

zaplatit. Výrobci napodobenin značkového oblečení vyrábějí to, co se žádá. Proto jsou lidé ochotní

nakupovat méně známé značky jako e-shop Gear.

Žádejte nové značky

Nové či méně známé značky jako e-shop Gear nedělají kompromisy v kvalitě oblečení. Naši stálí

zákazníci vědí, co lze očekávat, vědí, že pokud si něco objednají u nás, obdrží přesně to, co si

objednali. Na rozdíl od některých jiných prodejců, nenabízíme 90 % napodobenin značkového zboží

jako je tomu v prodejnách xxxx, nebo xxxxx, xxxxx. Nemáme ani 10 %

napodobenin. Jednoduše nejsme místem pro napodobeniny nových a stoupajících značek, vždy

nabízíme kvalitu.

Klíčová slova: napodobeniny značkového zboží (6)

Další klíčová slova: falešné značkové oblečení (6), falešné oblečení (2), e-shop Gear (2)