Napodobeniny hlavních módních značek

Oblečení značek xxx,nebo xxxx, xxxxx, xxxx které

denně vidíme v obchodech, není pravé. Trh je zaplaven napodobeninami

značkového zboží, ale je těžké ho nalézt  v obchodech. Někteří z hlavních

prodejců ve snaze nabídnout nám nižší a nejlepší ceny, nabízejí 

napodobeniny pravého zboží.

Záplava napodobenin značkové módy

Řada našich oblíbených obchodů ani netuší, že prodává napodobeniny.

Obsluha prodejen to neví, ale jejich nákupčí jsou si toho moc dobře vědomi.

Některé napodobeniny tohoto značkového oblečení jsou tak dobré, že ani

maloobchodní prodejci často nejsou schopní zjistit rozdíl. Podle některých 

obchodních analytiků je až 90 % značkového zboží v prodejnách xxxx

napodobeninami.Vytváří setak problém pro maloobchodní prodejce a zákazníky

a značky se okrádají o tržby.

Maloobchodní prodejci vědí, že jejích značkové zboží jsou napodobeniny

Někteří prodejci značkového zboží jako xxxx a xxxxxxxx, xxxx nevědomky

prodávají napodobeninyznačkového oblečení. Ale také vědí, že ostatní to ochotně

dělají také. Proč tomu tak je?V čínském Šen-čenu jsou jedny z hlavních čínských

trhů výrobců napodobenin oblečení. Nákupčínavštěvují tyto trhy a mohou se

přesvědčit, že zboží není pouhou dobrou napodobeninou, ale v řadě

případů se jedná o kvalitnější výrobky, než je originál, a to za cenu od 10

amerických dolarů za kus.Protože vědí, že spotřebitelé nejsou schopní

zjistit rozdíl, plní své sklady těmito velmi kvalitními napodobeninami značkového

zboží. Toto laciné zboží se prodává jako pravé se ziskem přes 1000 %.

Módní značky: oběti vlastního úspěchu?

Lidé chtějí kupovat značkové oblečení. Lidé si připlatí za dobrý vzhled a

dobrý pocit, že na to mají. Mimoto v této hospodářsky obtížné době lidé chtějí

levnější oblečení, stále však požadují kvalitu. Trh s napodobeninami oblečení je

ukázkou rozdílu mezi tím, co lidé požadují, a za co jsou připravení

zaplatit. Výrobci napodobenin značkového oblečení vyrábějí to, co se žádá.

Proto jsou lidé ochotnínakupovat méně známé značky jako e-shop Gear.

Žádejte nové značky

Nové či méně známé značky jako e-shop Gear nedělají kompromisy v kvalitě

oblečení. Naši stálízákazníci vědí, co lze očekávat, vědí, že pokud si něco objednají

u nás, obdrží přesně to, co siobjednali. Na rozdíl od některých jiných prodejců,

nenabízíme 90 % napodobenin značkového zboží jako je tomu v prodejnách XXXX,

xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx . Nemáme ani 10 % napodobenin. Jednoduše

nejsme místem pro napodobeniny nových a stoupajících značek, vždy

nabízíme kvalitu.